§1 Definicje

 1. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.razowska.com, prowadzący sprzedaż artykułów rękodzielniczych, prowadzony przez BR DESIGN Barbara Łukasik-Razowska, NIP: 6481980712, z siedzibą w Katowicach 40-063, ul. Żwirki i Wigury 11/21.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym.
 3. Towar – artykuł rękodzielniczy, oferowany do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 4. Sprzedawca – firma prowadząca sprzedaż artykułów rękodzielniczych oraz warsztatów rękodzieła za pośrednictwem Sklepu Internetowego – BR DESIGN Barbara Łukasik-Razowska, NIP: 6481980712.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż artykułów i warsztatów rękodzielniczych przez całą dobę.
 2. Klient może dokonać zakupu przez stronę internetową lub w inny sposób wskazany przez Sklep internetowy.
 3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiany te nie będą wpływały na prawa nabytych już Klientów.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów do oferty, jak również wycofania towarów z oferty bez podania przyczyny.

§3 Zamówienia

 1. Sklep internetowy umożliwia Klientom składanie zamówień za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Zamówienie zostaje złożone po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie internetowej i potwierdzeniu przez Klienta zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk “Złóż zamówienie”.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 4. Sklep internetowy potwierdza złożenie zamówienia przez Klienta poprzez przesłanie na podany przez Klienta adres e-mail informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 5. Sklep internetowy realizuje zamówienia w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta. W przypadku zleceń indywidualnych, na konkretne zamówienie realizacja zamówienia wynosi 7-21 dni.
 6. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta na produkt wykonany na indywidualne zamówienie Klient akceptuje to, że każdy produkt jest tworzony ręcznie, przez co każdy zamówiony produkt nigdy nie będzie wyglądał tak samo, a będą widoczne różnice pomiędzy nimi. Spowodowane jest to cechami użytego materiału do wytworzenia produktu. Klient zawierając Umowę Sprzedaży akceptuje te warunki.

§4 Płatności

 1. Ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Sklep internetowy umożliwia Klientom dokonywanie płatności za towar poprzez system płatności elektronicznych lub przelewem tradycyjnym na wskazane konto bankowe.
 3. W przypadku braku potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

  §5 Dostawa
 1. Sklep internetowy realizuje dostawę towarów na terenie Polski.
 2. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia.
 3. Czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze.
 4. Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki w momencie jej odbioru oraz zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń przesyłki w momencie odbioru.

  §6 Reklamacje
 5. Klient ma prawo do reklamacji towaru, który okazał się wadliwy lub niezgodny z umową.
 6. Reklamację należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
 7. Reklamację należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej.
 8. Sklep internetowy ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

  §7 Odstąpienie od umowy
 9. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny.
 10. Odstąpienie od umowy należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej.
 11. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.
 12. Sklep internetowy zwraca koszt towaru oraz koszt dostawy w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu towaru.
 13. Klient powinien odesłać Produkt w stanie nienaruszonym oraz takim, w jakim go otrzymał na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

  §9 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
 15. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 16. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wykonany na konkretne Zamówienie Klienta
 17. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 18. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 19. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą i akceptacją Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 20. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
 21. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi również w przypadku, w którym Klient złożył Zamówienie indywidualne, a po skończonej realizacji efekt finalny Zamówienia nie jest satysfakcjonujący dla niego, co jest spowodowane cechami materiałów potrzebnych do wykonania Produktu, w tym przypadku żywicy epoksydowej lub tuszy alkoholowych. Cechy materiału, w tym ułożenie żywicy epoksydowej podczas jej schnięcia i utwardzania nie jest zależne od Sprzedawcy.

  §8 Polityka prywatności
 22. Sklep internetowy przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 23. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.
 24. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych.

  §9 Postanowienia końcowe
 25. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy sprzedaży między Sklepem internetowym a Klientem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu internetowego.
 26. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 27. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 28. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz jest udostępniany Klientowi w momencie zawierania umowy sprzedaży.

KONTAKT

Tel: +48 501 101 730

Email: studio@razowska.com

Copyright © 2023 BRdesign.pl

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping